Pressemelding 04.04.2017

Rygge Sivile Lufthavn får ny eier

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS har inngått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), selskapet som drev Moss Lufthavn Rygge inntil 1. november 2016, og som eier terminalbygg og andre sivile anlegg på Rygge.

Jotunfjell Partners AS har kjøpt aksjene i RSL og presentert realistiske planer for videre drift av lufthavnen. De har kommet til enighet med selskapets hovedbank DNB. Det er Orkla Eiendom, Thon Holding, Østfold Energi og Østfold fylkeskommune som har eid Moss Lufthavn Rygge.

Jotunfjell Partners AS er et investeringsselskap som blant annet spesialiserer seg på å overta selskaper med problemer. Selskapet har alltid som mål å snu virksomheten rundt, slik at den igjen blir lønnsom og verdifull. – Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift. Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe og det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag. Kanskje blir det oppstart i 2018, men det godt mulig at det ikke skjer før 2019, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners AS.

Som alltid når Jotunfjell Partners engasjerer seg i et prosjekt, mobiliserer selskapet betydelige ressurser og ekspertise. Investeringsselskapet har finansiell kapasitet og har allerede alliert seg med personer som har relevant erfaring for å drive prosjektet. Espen Ettre er en av disse. Han har over 20 års erfaring fra sentrale roller på Oslo Lufthavn OSL. Nå går han inn i styret i Rygge Sivile Lufthavn. Andre sentrale ressurspersoner er Roel Huinink som har hatt lederposisjoner på lufthavnene Schiphol og Arlanda, og Alf Reidar Fjeld som har vært adm. direktør ved Sandefjord Lufthavn Torp. – Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta i mot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.

Kontakt

Jotunfjell Partners har engasjert Geir Arne Drangeid i First House som kontaktperson for pressen i denne saken. Drangeid kan treffes på +47 913 10 458 eller gad@firsthouse.no

Fakta om Jotunfjell Partners
  • Privateid investeringsselskap etablert i 2001
  • Aktiv eier som utvikler og eier selskaper i Norge, Sverige, Finland, Island og Storbritannia
  • En rekke engasjementer innen butikkdrift med vekt på mote og tax-free, blant annet Airport Retail Group, Elite Foto, Steen & Strøm Magasin, Gullfunn, Nye Notabene, Pagelle og Camilla Malmströms
  • Virksomheter eid av Jotunfjell Partners sysselsetter totalt over 1400 personer