Takk for følget!

Vi ønsker å takke alle våre reisende og samarbeidspartnere for et godt samarbeid gjennom mange fine år.