Rygge sivile lufthavn AS
Rygge sivile lufthavn AS (RSL) er et privat selskap som ble stiftet i 1999. Selskapet ble etablert for å utrede, planlegge, bygge og drive en sivil lufthavn på Rygge. RSL skal drive en lønnsom lufthavn til beste for regionens befolkning og næringsliv, og lufthavnen skal drives med fokus på miljø og sikkerhet.

RSL har som mål at Moss Lufthavn Rygge skal bli en av de mest effektive regionale lufthavner i Europa med hensyn til fly- og passasjerstrømmer og tilrettelagt tilbringersystem.

Lufthavnen skal legge til rette for et nasjonalt og internasjonalt rutenett basert på rute- og chartertrafikk med attraktive priser.

Selskapet eies av Thon Holding AS (40%), Orkla Eiendom AS (40%), Østfold Energi AS (15%) og Østfold fylkeskommune (5%).

 

Styret i RSL: Klikk her

Ansatte i RSL: Klikk her