Flyoperativ info




Bruk av modellfly og droner: Klikk her

GA- informasjon:Klikk her  (Oppdatert 25.01.2016)

IPPC-informasjon: Klikk her


AIP : Klikk her


Forespørsler fra flyselskaper kan rettes direkte til handling-selskapet på lufthavnen:

Aviator Airport Alliance
E-mail: dutymanager.ryg@aviator.eu
Fax: 69 23 01 02