Øvrig info

Øvrig informasjon om Moss Lufthavn Rygge

Moss Lufthavn Rygge er sentralt plassert i Østfold. Med nytt terminalbygg, infrastruktur, parkering og rullebane er lufthavnen spesielt tilrettelagt for et bredt spekter av nasjonal og internasjonal rute- og chartertrafikk.


Ved å klikke på ikonene nedenfor finner du mer informasjon om oss.
RSL

Rygge sivile lufthavn AS (RSL) er et privat selskap som ble stiftet i 1999. Selskapet ble etablert for å utrede, planleg...

Flyoperativ info

Flyoperativ informasjon med oversikt over bruk av droner/modellfly, GA takster, IPPC-informasjon og AIP.

Andre aktører

Oversikt over alle aktører som har virksomhet på flyplassen

Servicesenter

Vårt servicesenter er tilgjengelig for deg i hele flyplassens åpningstid.

Tekniske fakta

Operative fakta om Moss Lufthavn Rygge

XML flydata

Etter en del forespørsler fra programutviklere kan vi nå tilby oppdaterte flydata tilgjengelig i XML-format.

Været på Rygge

Været akkurat nå og dager fremover