Luftfartstilsynets bestemmelserLuftfartstilsynet har utarbeidet en plakat vedrørende dine rettigheter som flypassasjer. Disse skal være synlig for deg som reisende slik at du enkelt kan orientere deg om dine rettigheter dersom flygningen din er innstilt, forsinket eller du blir nektet ombordstigning.

Klikk her for å se plakaten (PDF-format)

Luftfartstilsynet har også et eget nettsted kalt www.flypassasjer.no
Her finnes informasjon om rettigheter og regelverk som berører deg som flypassasjer, samt  klageveiledninger og linker til andre klageorgan.