Bestemmelsene for bruk av pass og visum

Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er det ikke lenger behov for pass ved grensekontroll, men man plikter å inneha gyldig identitetsdokument. Pass er det eneste godkjente identitetsdokument for norske statsborgere. Ved reiser utenfor Schengen-området må du ha med pass. Du plikter selv og sjekke om ditt behov for identitetsdokument til det enkelte land.

Ved alle reiser må passasjerer som sjekker inn bagasje vise legitimasjon. ID-kortet må vise navn, bilde og fødselsdato - og kan være pass, førerkort, bankkort eller skolebevis. Ved utenlandsreiser må i utgangspunktet alle passasjerer være forberedt på å vise frem pass.

Barn og pass:

Det anbefales at også barn har egne pass fordi dette er eneste gyldige legitimasjon. Barn under 16 år, som allerede er innført i foreldrenes pass, har som hovedregel ikke behov for eget pass, så lenge foreldrenes pass er gyldige. Innføring av barn i foreldrenes pass skal kun utføres av myndighetene etter gjeldende regler.

NB! Enkelte land krever at barn har egne pass ved innreise selv om de er innført i foreldrenes pass. Du bør derfor undersøke dette hos flyselskapet du skal reise med.

Mer informasjon om pass: http://www.politi.no. Under Hva kan vi hjelpe med?