Gratis flydata fra Moss Lufthavn Rygge

Denne siden gir deg en forklaring på hvordan flydata kan benyttes og vilkår knyttet til bruk.

Flydata i XML-format

Etter en del forespørsler fra programutviklere kan vi nå tilby oppdaterte flydata tilgjengelig i XML-format. (Wikipedia: XML).

Datagrunnlaget i tjenestene er det samme som benyttes i våre egne internettløsninger, på informasjonsskjermer på flyplassen.

I punktene under finner du tekniske beskrivelser av datatjenestene vi tilbyr. Merk at beskrivelsene er beregnet for personer med kjennskap til XML-formatet.

Flytider (inkl. oppdatert trafikkstatus)

Tjenesten gir deg tilgang til rutetabell for Moss Lufthavn Rygge, samt kontinuerlig oppdatert trafikkstatus.

For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller alle som benytter data fra Moss Lufthavn Rygge å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.

Eksempel på spørring: /files/ryg.no/flytider/xmlfeed.aspx?TimeFrom=1&TimeTo=7&direction=D&lastUpdate=2011-01-01T12:00:00. Spørringen henter ut endringer i avganger på Moss Lufthavn Rygge, én time tilbake og syv timer fram.

Elementer i spørringen (inputparametere)
Følgende elementer er gyldige inputparametre i tjenesten:

 • timeFrom - Ikke-obligatorisk, standardverdi er én time. Styrer hvor langt tid tilbake det hentes flights for, rundet ned til hele timer.

 • timeTo - Ikke-obligatorisk, standardverdi er syv timer. Styrer hvor langt frem i tid det hentes flights for, rundet ned til hele timer.

 • direction - Ikke-obligatorisk. Angir "retning" for en flight: A = "Ankomster" (eng:"Arrivals"), D = "Avganger" (eng: "Departures"). Ingen verdi viser både A og D.

 • lastUpdate - Ikke-obligatorisk. Henter kun flydata som har blitt oppdatert etter et gitt tidspunkt. Eksempel, ”2009-02-03T09:30:00”.
   

Beskrivelse av elementer og attributter
Øverste element (parent element) i XML-dokumentet har navnet airport. Dette elementet har et sub-element (child element) med navn flights, og inneholder igjen elementer av typen flight.

 • lastUpdate - Obligatorisk. Attributt for elementet flights som angir siste endringstidspunkt for flydata. Eks: ”2009-02-03T09:30:00”.

 • uniqueId - Obligatorisk. Attributt for elementet flight som angir unik ID for flight.

 • flightId - Obligatorisk. Sub-element av ”flight” som angir ID for flight. Eks: "SK4167".

 • schedule_time - Obligatorisk. Viser planlagt flytid. Eks: ”2009-02-03T09:30:00”.

 • arr_dep - Obligatorisk. Angir ankomst eller avgang. A = "Ankomst", D = "Avgang".

 • airport - Obligatorisk. Viser IATA-kode for ankomst- eller avgangsflyplass avhengig av arr_dep.

 • airportname - Obligatorisk. Viser navn på flyplass for ankomst- eller avgangsflyplass avhengig av arr_dep.

 • airline - Obligatorisk. Viser IATA-kode for flyselskap.

 • airlinename - Obligatorisk. Viser navnet for flyselskap.

 • via_airport - Ikke-obligatorisk. Viser IATA-kode på eventuelle mellomlandinger (i fremtiden).

 • via_airportname - Ikke-obligatorisk. Viser flyplass navn på eventuelle mellomlandinger (i fremtiden).

 • status code - ikke-obligatorisk. Attributt code på angir statustekst for en flight: A = "Landet" (eng:"Arrived"), C = "Innstilt" (eng: "Cancelled"), D = "Avreist" (eng: "Departured"), E = "Ny tid" (eng: "New time"), N = "Ny info" (eng: "New info").

 • status time - Ikke-obligatorisk. Attributt ”time” på elementet status angir statustidspunkt for en flight. Eks: ”2011-01-01T12:00:00”.

Tidsangivelser
Alle tidsangivelser er oppgitt i UTC (Wikipedia:UTC) og er på formatet [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]. Husk derfor å korrigere for vår tidssone, samt eventuell sommertid.

Eks: 2011-12-31T16:00:00 tilsvarer 31. desember 2011 kl 17:00 lokal tid i Norge (CET), mens 2011-12-31T16:00:00 tilsvarer 23. juni 2009 kl 18:00 lokal tid i Norge (CET).

Vilkår for bruk

Vi legger ingen begrensninger på hvordan data benyttes, så lenge innholdet ikke benyttes i sammenhenger som bryter norsk lov. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen for aktører som benytter tjenestene i sammenhenger som vurderes som skadelig for Moss Lufthavn Rygges omdømme. Informasjon, men ikke begrunnelse, om slike beslutninger vil bli gitt dersom kontaktinformasjon er tilgjengelig.

Alt innhold fra våre tjenester skal merkes "Flydata fra Moss Lufthavn Rygge". Teksten skal være en lenke til www.ryg.no, plasseres i umiddelbar nærhet til dataene og være godt synlig for sluttbruker.

Dersom du planlegger å benytte datatjenestene i sammenhenger som innebærer stor belastning på våre servere, ber vi deg kontakte oss i forkant. Moss Lufthavn Rygge har dessverre ikke anledning til å yte teknisk support. Vi kan heller ikke garantere for oppetid eller ytelse. (Vi kan imidlertid love at vi gjør vårt beste med rådende ressurser og rammebetingelser.)

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, send en e-post til post@ryg.no