Parkering

Parkér i gangavstand til terminalen- vi har parkeringsgaranti!

På  Moss lufthavn Rygge parkerer du i umiddelbar nærhet til terminalen. Vi tilbyr både kort- og langtidsparkering og parkeringsanlegget er betjent hele døgnet. Vi kan alltid garantere at vi har parkeringsplasser tilgjengelig uansett årstid.

Vi kan dessverre ikke ta imot forhåndsreservasjoner av parkeringsplasser, men vi garanterer plass dersom du skal ut å fly. Vi anbefaler å være ute i god tid da man kan bli anvist til alternative parkeringsområder.Parkeringstilbudet på Moss Lufthavn Rygge består av følgende områder:
P1 Korttid (utendørs)  Maks.tid: 30 min
P10 Korttidsparkering i parkeringshus  Maks.tid: 3 døgn
P11/P12 Langtidsparkering i parkeringshus og utendørsparkering

NB! P12 (utendørs) er stengt vinterstid. P12 åpner for sesongen i april 2015
 Maks. tid: 6 uker
P3 Korttidsparkering  Maks. tid: 3 døgn


TIPS!  P1
har begrenset antall plasser. Ved bringing/ henting av passasjerer 
            oppfordrer vi til å bruke P10 - som er et enklere og rimeligere alternativ!

Priser

Område Periode Pris Maks. tid
 P1  15 min  kr      20  30 minutter
 P3/ P10  Per time  (min.takst  kr 10)  kr      30  3 døgn
 P3/ P10  1 døgn  kr    220  3 døgn
 P11/12  
 Pr time
 
 kr      30 
 
 
 P11/12  1 døgn  kr    155  
 P11/12  1 uke  kr    645
 P11/12  2 uker  kr    895  
 P11/12  3 uker  kr 1 250  
  For påfølgende uker på P11/12: kr 355,- per uke
  NB! P12 (utendørs) er stengt vinterstid. Ta kontakt med Time park kundeservice i P11, for å få anvist plass dersom P12 er stengt.  P12 åpner for sesongen april 2015. 


Parkeringshus

Parkeringshuset P11 er et tilbud til deg som ønsker at bilen skal stå under tak. Elektroniske skilter ved innkjøringen til p- huset viser til enhver tid hvor mange ledige plasser det er i hver etasje. Maks. høyde for biler i P11 er 220cm. Biler som er høyere kan parkere på P-12. Ta kontakt med Time Park kundeservice i P11 for å få anvist plasser, dersom P12 er stengt.

Parkering ute- P12

Uteparkeringen P12 er det  første parkeringsområdet du kommer til når du kjører mot flyplassen på venstre hånd og har egen innkjøringsport. Det koster det samme å stå på P 12 som det gjør på P11 (P- huset). Vi gjør oppmerksom på at P 12 stenges av vinterstid og vi anbefaler  P11 som alternativ.

Korttidsparkering P1 og P10

Når du skal hente eller bringe flypassasjerer, benytt korttidsparkeringen vår. Korttidsparkering P1 er rett utenfor hovedinngangen til terminalen. Dette området har et begrenset antall plasser og vi oppfordrer til å benytte P10 , som er et enklere å rimeligere alternativ som også ligger helt inntil terminalen. 

Vi gjør oppmerksom på at all stans er forbudt i kjørebanene.

Betalingsmåte P 11 og P12

Ved innkjøring trekkes billett eller benyttes kredittkort ( Eurocard, Visacard, Mastercard, Diners eller American Express). Betaling skjer når man kommer tilbake fra reisen. Man kan betale med kort eller kontant i automatene før bilen hentes, eller betale med kredittkort ved utkjøringsbommen.

Betalingsmåte P1/ P10

På disse områdene har vi parkeringsautomater som tar kort og mynt. Vi tilbyr parkering med  Easypark oblat på P1 og P10.

Åpningstider

Time Park AS er et privat parkeringsselskap og betjener parkeringen på Moss lufthavn Rygge. Parkeringen er betjent hele døgnet.  Det er ikke mulig å forhåndsbestille parkering og all parkering skjer på eget ansvar.

Høysesong

I høysesong (15.juni- 15.august) med mange reisende kan det kan ta litt mer tid enn  normalt å finne ledig parkeringsplass. Tidvis har vi personell tilstede for å veilede til ledig plass, men oppfordrer til å møte i god tid  for å sikre  en god start på reisen.

Parkere leiebil

Leiebiler parkeres i parkeringhus P11. Følg skiltene merket "Leiebil retur".

HC Parkering

Parkeringshuset P10 har 4 parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. Det er gratis parkering de første 3 døgn mot at det trekkes billett for forflytningshemmede. Forflytningshemmede kan stå inntil 18 døgn mot betaling i henhold til tariffer gjengitt ovenfor.

Parkeringshuset P11 har 2 parkeringsplasser på plan 1 som er reservert for forflytninghemmede. Billett trekkes ved innkjøring og her taes billetten med til Time Parks kundeservice i P11 for å få rabatten. Det er gratis parkering i inntil 3 døgn, hvoretter tariffene slår inn.

EL- bil

Vi har et begrenset antall plasser for EL- bil parkering i parkeringshuset P10 og P11 (2.etasje).Vi tilbyr gratis ladestrøm.

EL- bil P10:
Vi har 2 reserverte ladeplasser i P10. For EL- biler er det gratis parkering inntil tre døgn, hvoretter  tariffene slår inn. Man kan stå her maks 18 døgn og pris per døgn er gjengitt i tabell ovenfor. Husk å løse billett fra parkeringsautomaten. 

EL-bil P11:
Vi har for tiden 3 reserverte EL-bil plasser med vanlig strømuttak (10 AMP) i P-huset P11 i 2. etasje. Disse plassene har ikke 3 døgn gratis rabatt ordning, og vanlig tariff gjelder. Maks P-tid er 6 uker.

Det er ikke mulig å reservere EL-bil plasser.

Dersom våre EL-bil plasser er opptatt, finnes det mange alternative lade- plasser i flyplassens nærområde. Se hurtigladekartet til Norsk Elbilforening (ekstern lenke):  Hurtigladekartet


Informasjon / klagebehandling

Drift av parkering og håndheving utføres av selskapet Time Park AS.

Kontaktinformasjon:

Time Park Vakttelefon (stedlig på Rygge):
Tlf.: (+47)40 63 39 21 - døgnbemannet

Time Park AS, hovedkontor:
Besøksadresse: Storgt. 22, N-0184 Oslo
Postadresse: PB 489 Sentrum, N-0105 Oslo
Telefon : (+47) 23 08 01 99  man-fre 08:00- 12:00 og 13:00 - 16:00
Telefax: (+47) 23 08 02 99
E-post: kundeservice@timepark.no
Web: www.timepark.no

Klagebehandling

Klager kan sendes på e-post: klage@timepark.no