Moss lufthavn Rygge legges ned

Den norske regjeringen besluttet den 13.mai 2016 innføringen av en flypassasjeravgift fra 1.juni 2016. 
Ryanair ser med denne beslutningen ikke lenger grunnlag for å opprettholde sin base på Moss lufthavn Rygge. Siden bortfallet av Ryanairs basefly på Moss lufthavn Rygge vil medføre at en betydelig del av passasjervolumet vil forsvinne, ser ikke styret i Rygge sivile lufthavn AS (RSL) grunnlag for videre drift etter sommerprogrammet 2016. Styret i RSL har derfor besluttet å avvikle den sivile flytrafikken fra Moss lufthavn Rygge fra 1.november 2016.


Rygge, 28.juni 2016

Pål F. Tandberg
Adm.direktør