Flypassasjeravgift

Styret i Rygge sivile lufthavn AS har i dag diskutert konsekvensene av flypassasjeravgiften. Styret har konkludert med at trafikken skal gå som normalt frem til 1/11-2016.

Styret ser ikke grunnlag for sivil trafikk etter 1/11-2016, og det er besluttet at trafikken skal avvikles etter dette, dersom forventet fremtidig volum fra Ryanair bekreftes. Ryanairs ruteprogram antas offentliggjort i løpet av neste uke.