Flyseteavgift

Mandag 14.desember vedtok Stortinget å innføre den omtalte flyseteavgiften. Nå skal det utarbeides en forskrift som skal på høring i januar / februar 2016. 

 

 

I verste fall vil innføringen av avgiften tre i kraft fra 1.april 2016, men Rygge sivile lufthavn AS (RSL) håper i det minste på å få en utsettelse av innføring av avgiften til 1.november 2016. Blir avgiften innført vil det bli en styrt avvikling av Moss lufthavn Rygge i denne perioden.  

Merk at uavhengig av utfall, vil sommerprogrammet fra Moss lufthavn Rygge avvikles som planlagt i perioden mars- oktober 2016.

Motstand mot avgiften!


Vi registrerer stor motstand mot avgiften i sosiale medier- vil du være med å påvirke? 

Grupper på Facebook

RSL registrerer opprettelsen av  flere grupper på Facebook mot innføring av flyseteavgiften, her er noen av gruppene:

https://www.facebook.com/venneravrygge
https://www.facebook.com/groups/1649560798631604/
https://www.facebook.com/Flyseteavgift/?fref=ts
https://www.facebook.com/flyseteavgiften/?fref=ts  

Underskriftskampanje

I tillegg har vi registrert at det er laget et Opprop mot flyseteavgiften som du finner på:  http://www.opprop.net/stans_flyseteavgiften

Er du motstander av avgiften, oppfordrer vi deg til å vise din motstand hos alle eller noen av alternativene ovenfor.  

Hvorfor er det viktig å protestere mot avgiften?

Stortinget vedtok 14.desember å innføre flyseteavgift som vil øke den gjennomsnittlige pris på flyreiser med 80 kroner. Dette kan høres ut som relativt lite, men virkningene av avgiften og konsekvensene den vil få for Norge er stor.  

Moss Lufthavn Rygge konkurrerer først og fremst om Ryanairs flykapasitet mot 70 andre europeiske lufthavner. En særnorsk passasjeravgift på kr 80 vil forverre vår konkurranse-evne med mer enn to ganger.

Konsekvensen av dette er at Ryanair vil flytte sine basefly på Moss lufthavn Rygge til mere konkurransedyktige lufthavner i Europa. Vi har frem til nå, tross norsk høyt kostnadsnivå, klart å konkurrere med de internasjonale lufthavnene og blitt en effektiv Ryanair base som i år vil levere 1,5 mill passasjerer, og som har sikret lufthavnen et overskudd.

Som eneste sekundær lufthavn i Norge (nr.2 lufthavn i storby Oslo) vil et fravær av Ryanair bety at trafikkgrunnlaget blir for lavt for fortsatt drift. Dette igjen betyr at vi må styre mot en styrt avvikling 1.november 2016,  dvs sommerprogrammet vil gå som normalt selv om passasjeravgift blir innført.

En sekundær lufthavn har en fordel av at man ligger nær en storby men også en stor ulempe ved at den har et lite «hjemme marked». Østfold /Follo vil gi et trafikkgrunnlag på i underkant av 0,5 mill reisende. En fullinvestert storlufthavn som Moss lufthavn Rygge vil over tid måtte ha 2 mill reisende. I Europa i dag er det kun Ryanair som klarer å «holde liv» i sekundærlufthavner. Dette fordi de har et alternativ produkt til flyselskapene på hovedlufthavnene, samt at de som Europas største flyselskap har stor motstrøms-trafikk på hele 35%, dvs. utlendinger som flyr inn til Norge og ut igjen, i tillegg til nordmenn som flyr ut av landet og hjem igjen.

Bare ved Moss lufthavn Rygge vil 500 arbeidsplasser bli direkte berørt, med indirekte og induserte virkninger vil det berøre i tillegg 500 arbeidsplasser. Totalt 1000 arbeidsplasser bare i Østfold!

Internasjonal turisme til Norge vil også bli sterkt berørt, da Norges konkurransekraft internasjonalt vil bli svekket og Norge vil igjen bli et for dyrt land for de som ønsker å komme på besøk. Reiselivsnæringen har i dag store utfordringer knyttet til dårlig inntjening og sterkt prispress på produkter de tilbyr til det internasjonale markedet, og med avgiften på toppen vil dette bildet ytterligere forverres. 

Avgiften ble presentert, forhandlet og vedtatt på knappe tre uker. Den vil gjøre at mange mennesker vil stå uten arbeid, grunnet en ugjennomtenkt og forhastet behandlingsprosess. Forutsigbare rammebetingelser er det viktigste elementet for aktører i norsk næringsliv. At politikere vedtar forslag som drar beina under hele forretningsmodellen til Moss lufthavn Rygge er svært alvorlig for oss.

Vi håper høringsrunden vil få fram alle konsekvensene ved innføring av avgiften som svært mange av våre politikere ikke kunne ha vært klar over, da de foreslo avgiften en sen kveldstime på Stortinget, da fokuset var å få budsjettforslaget for 2016 til å gå opp.


Pål F. Tandberg
Adm.direktør Rygge sivile lufthavn AS