Enighet oppnådd- streik avverget

Rygge sivile Lufthavn AS (RSL) kunngjør at det er oppnådd enighet mellom partnene og at en mulig streik er avverget. All trafikk går som normalt.
- I natt, rundt kl 03:30 (torsdag 10.september) ble enighet oppnådd. RSL er fornøyd med å ha kommet i mål med forhandlingene hos Riksmeklingsmannen og er glad for å ha unngått en streikesituasjon, sier Pål Tandberg, administrerende direktør i RSL. 

All planlagt flytrafikk går som normalt.