- Vi synes det er svært gledelig med satsingen fra Norwegian. Det medfører at vi får etablert et stamrutenett i Norge som over tid vil endre reisevaner og gjøre Moss Lufthavn Rygge mindre konjunkturutsatt i forhold til ferie-/ fritidsmarkedet.
- Næringslivet har stått bak og jobbet for etableringen av flyplassen i 10 år og et bredt innenlandstilbud gjør flyplassen attraktiv for forretningsreiser innenlands. Vi er derfor svært tilfreds med at vi nå har et rutetilbud innenlands som passer næringslivet sitt behov, sier adm.dir Pål Tandberg i Rygge sivile lufthavn AS.