Til fots eller på sykkel

Moss Lufthavn Rygge er det tilrettelagt for myke trafikkanter.
Ikke mange lufthavner er tilrettelagt for myke trafikanter, men til Rygge kan du komme til fots eller på sykkel.
Langs adkomstveien til Lufthavnen finner man en gang- og sykkelvei. Det er også plassert sykkelstativ ved hovedinngangen.