Med taxi

Lokale og regionale taxiselskaper betjener lufthavnen. Oppstillingsplassen for taxi er rett utenfor terminalinngangen.Det er lett å komme seg dør- til - dør til/ fra flyplassen med taxi. Det er holdeplass for taxi rett utenfor hovedinngangen. Nedenfor er liste over noen av taxiselskapene som opererer fra Moss lufthavn Rygge. De fleste selskapene tilbyr fastpriser som oppnås ved forhåndsbestilling.

Selskaper Telefon (+47) Web Beskrivelse
Moss taxi 06950 www.mosstaxi.no Tilbyr fastpris
Taxi 3 Østfold 06945 www.taxi3.no Tilbyr fastpris
Råde Taxi 95 01 05 00 www.taxisentralen.com Tilbyr fastpris
Østfold Taxitjenester AS 47 75 00 01 www.ostfoldtaxi.no Tilbyr fastpris
Sarpsborg Taxi 02600 www.02600.no Tilbyr fastpris
Fredrikstad Taxi 02600 www.02600.no Tilbyr fastpris
Halden Taxi 69 21 32 00 www.haldentaxi.no Tilbyr fastpris
Follo Taxi 64 85 68 68 www.follotaxi.no Tilbyr fastpris
Ski Taxi 64 91 15 00 www.skitaxi.no Tilbyr fastpris

Med forbehold om endringer.

Vennligst merk:
Regjeringens innføring av flypassasjeravgift medfører at Moss lufthavn Rygge tvinges til å legge ned sin virksomhet fra 1.november 2016. Flyselskapene og charteroperatørene vil gjennomføre sitt sommerprogram som planlagt ut oktober 2016. Deretter nedlegges all sivil aktivitet fra Moss lufthavn Rygge. Taxi selskapene vil opprettholde sin aktivitet på flyplassen til og med siste flyvning ultimo oktober 2016.