Med bil

Flyterminalen ligger inntil E6 mellom Oslo og Gøteborg. Avkjøringen er merket Rygge, og deretter kjører du 2 kilometer langs adkomstveien til terminalbygget.

For mer informasjon om dine parkeringmuligheter hos Moss Lufthavn Rygge, kan du trykke her.

Avstander til Rygge
- Oslo 60 km

45 min

- Nordstrand 55 km 40 min
- Oppegård 48 km 35 min

- Ski

46 km

30 min

- Drøbak 35 km 30 min
- Asker 75 km 60 min
- Horten 13 km 40 min
- Drammen 75 km 60 min

- Moss

13 km

12 min

- Fredrikstad

27 km

25 min

- Sarpsborg

27 km

21 min

- Halden

50 km

40 min

- Strømstad

60 km

45 min

- Uddevalla

160 km

90 min


Kjøretidene er veiledende og vil være påvirket av vær- og føreforhold og andre trafikale situasjoner som kan oppstå.